Werkwijze

Als u alleen voor een ontspannende behandeling komt, dan volstaat een korte intake en wordt direct met de behandeling begonnen.

Heeft u echter klachten dan zal er voorafgaand aan het consult een uitgebreid intakegesprek plaatsvinden. Vervolgens zal er een energetische voetanalysekaart van u worden gemaakt waaruit naar voren kan komen waar mogelijk de energie is geblokkeerd.
Dan zal er – in overleg met u – een behandelplan worden opgesteld met die behandelmethoden waarmee zo aan uw klachten wordt gewerkt dat er verbetering c.q. genezing tot stand kan komen.

Betreft u klacht een acute pijnklacht of een chronische klacht, dan zal worden voorgesteld ook de Scenar in te zetten waarmee een meting van de bio-activiteit van deelsystemen wordt verricht alsmede gelijk kan worden behandeld.

Na 4 tot 5 behandelafspraken zal het duidelijk zijn of u op natuurgerichte therapie reageert en in welke mate. Wij maken hiertoe een nieuwe energetische voetanalysekaart en vergelijken deze met uw eerste kaart.

Mocht er geen duidelijke verbetering/verandering in het klachtenpatroon en de reflexen waarneembaar zijn, dan zullen wij u zo mogelijk adviseren welke behandelvorm voor u het meest geschikt is om te herstellen/genezen van uw klachten, zodat wij u gericht kunnen doorverwijzen.

De praktijk is aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Hier ben ik geregistreerd als natuurgeneeskundige.
Alle VBAG-natuurgeneeskundigen zijn HBO-gekwalificeerd (HBO-vakopleiding, diploma medische- en psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen en een geldig EHBO-diploma).

Aanvullend verzekerden krijgen hun natuurgeneeskundige behandeling meestal geheel of gedeeltelijk vergoed.

Op de website https://vbag.nl staat een actueel overzicht van vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraars.

Terug