Celzouten

Celzouten kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van uw gezondheid.
Dr. Schüssler was een homeopathisch arts die ontdekte dat 12 essentiële celzouten
in het menselijk lichaam de basis voor een goede gezondheid vormen.


Schusslercelzout

Hij beweerde dat de meeste ziekten worden veroorzaakt door een tekort aan mineraalzouten.
En wel door een tekort binnen in de cel (intracellulaire ruimte). Celzouten zijn essentieel voor een goede werking van o.a. de stofwisseling, aldus dr. Schüssler. Als de stofwisseling door een gebrek aan celzouten niet meer goed functioneert, geeft dat een overbelasting van het lichaam en krijgt men gezondheidsklachten.

Celzouten zijn belangrijk voor de opbouw en het goed functioneren van het lichaam. De juiste verhoudingen zijn noodzakelijk voor de vele processen die in het lichaam plaatsvinden. Bij een tekort aan deze celzouten voelt men zich minder fit en vitaal en is men vatbaarder voor allerlei aandoeningen en ziekten.

Gezichtsanalyse

Een gezichtsanalyse is één van de mogelijkheden om inzicht te krijgen in onze mineralen-huishouding. Het gezicht is namelijk het meest doorbloede huidoppervlak van het lichaam
waar men veel uit kan aflezen wat er inwendig speelt.

Bepaalde gezichtskenmerken kunnen duiden op bepaalde tekorten. De plaatsen in het gezicht waar de tekortkenmerken te zien kunnen zijn, zijn de plaatsen waar de reservevoorraad celzouten voor acute noodgevallen zijn opgeslagen. Zijn deze opslagplaatsen uitgeput dan tekent zich dat af als tekortkenmerken in het gezicht, aldus dr. Schüssler.
De kenmerken zijn bijvoorbeeld: gezwollen traanzakjes, ingevallen slapen, halsplooien, ruitvormige rimpels bij de ogen, roodomrande oogleden, blauwe schaduw in de binnenooghoek, etc.

Volgens dr. Schüssler zullen de gezichtskenmerken zich verzachten en op den duur verdwijnen als door het innemen van celzouten het tekort voldoende is aangevuld.
Ook de klachten die samenhingen met celzouttekorten kunnen verdwijnen.
Celzouten zijn erop gericht de stofwisseling weer in staat te stellen optimaal te functioneren.

Terug