Scenar (Self Controlled Energy Neurone Adaptive Regulator)

Scenarbehandelingen zijn effectief bij acute en chronische pijnklachten en bij energieklachten.


Scenar

De scenarbehandelmethode is een uitwendige behandelmethode die invloed heeft op de inwendige organen via de huid en het zenuwstelsel. De verbinding hiermee ontstaat al in het begin van de embryonale fase, waarin zowel het zenuwstelsel als de huid ontstaan uit hetzelfde laagje van het jonge embryo, het ectoderm.
Met de Scenar, een klein apparaat die ongevaarlijke elektrische impulsen uitzendt en ontvangt, wordt de huid op die plaatsen beïnvloed die verbonden zijn met de specifieke regulering van de inwendige organen.

De Scenar werd in de zeventiger jaren door een team van Russische wetenschappers ontwikkeld voor hun kosmonauten. Met de Scenar konden zij, zonder gebruik van medicijnen, eerste hulp bij ongelukken verrichten, pijn bestrijden en andere lichamelijke ongemakken behandelen.

Elke plek in het lichaam, of dit nu een orgaan, een spier of een huidgebied is, is door middel van zenuwbanen verbonden met het centraal zenuwstelsel bestaande uit de hersenen en het ruggemerg. Bij pijnklachten bestaat er een disbalans van het lichaam op de plek die pijn doet en soms ook op andere plaatsen van het lichaam waar iemand last van heeft. Met de Scenar kan een dergelijke disbalans vastgesteld worden. Dit gebeurt door het apparaatje op de pijnlijke plek te plaatsen en af te lezen. Op andere plaatsen die met deze pijnplek te maken hebben, worden ook metingen aan het lichaam gedaan.

De disbalans zegt iets over de veranderde communicatie tussen de pijnlijke plek en het centrale zenuwstelsel. Met behulp van de Scenar, die naast het detecteren van de disbalans ook stimulerende prikkels uit kan zenden, wordt vervolgens het centrale zenuwstelsel geprikkeld om de verzorging van het aangedane lichaamsdeel te verbeteren.

Dit gebeurt enerzijds door prikkelgeleiding via de zenuwbanen. Daarnaast worden ook stoffen als neuropeptiden geactiveerd om het herstel van de pijnplek te bevorderen.
In feite verbetert de Scenar dus via de huid de communicatie tussen lichaam en het centrale zenuwstelsel, zodat zelfherstel weer plaats kan vinden. Je kan ook zeggen dat de Scenar een dialoog met het lichaam aangaat.

Met behulp van de Scenar ga je de klacht voor het lichaam verduidelijken. In drie behandelingen kort op elkaar wordt de klacht geactiveerd. Je geeft het lichaam een leerproces en met de Scenar kan nu het patroon doorbroken worden. Na drie behandelingen is het herstelproces goed in gang gezet en gaat het lichaam aan de slag. Normaal gaat er maar een klein beetje aandacht naar de klacht, maar met de scenarbehandelmethode gaat alle aandacht naar de klacht.

De scenarbehandelmethode is een methode die op een natuurlijke manier zorgt voor verbeteringen in het zelfherstellend vermogen van het lichaam. De vraag die centraal staat tijdens de behandeling is: "Waarom is deze patiënt niet in staat om via zelfregulering weer gezond te worden?"

De scenarmetingen en -protocollen geven een helder antwoord op deze vraag en wijzen de weg, zodat het zelfherstellend vermogen van het lichaam zich opnieuw op de oorzaak van de ziekte kan concentreren.

Mits het lichaam nog over voldoende hulpbronnen beschikt, kan de Scenar in prinicipe iedere ziekte of kwaal behandelen, herstel bespoedigen en pijn verminderen.

Praktische informatie
Terug