Werkwijze

De behandeling start met een intakegesprek van ongeveer 75 minuten.

Tijdens dit uitgebreide intakegesprek worden -alleen met uw toestemming- op een intakeformulier algemene en gezondheidsgegevens over u verzameld om uw klacht(en) te verduidelijken. Vervolgens wordt er een energetische voetreflexkaart van u gemaakt waaruit naar voren kan komen waar mogelijk energie is geblokkeerd. Daarna zullen de naar voren gekomen pijnlijke voetreflexzones kort worden behandeld. Dan zal er -in overleg met u- een voorlopig behandelplan worden opgesteld wat zal opgenomen worden in uw dossier.

Wilt u zich verder laten behandelen dan krijgt u het formulier Behandelovereenkomst mee, die u -indien u ook daadwerkelijk deze overeenkomst wilt aangaan- ondertekend meeneemt naar uw 2e afspraak.

Betreft uw klacht een acute pijnklacht of een chronische klacht dan zal worden voorgesteld om in de 2e behandeling ook de Scenar (een klein meet- en behandelapparaat die pijnloze en ongevaarlijke elektrische impulsen uitzendt en ontvangt) in te zetten, waarmee een meting van de bio-activiteit van deelsystemen wordt verricht alsmede ook gelijk kan worden behandeld. Na deze meting en behandeling is er meer inzicht wat de vervolgbehandelingen in het behandelplan kunnen zijn. Deze geschieden volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling.

De vervolgbehandelingen duren meestal 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Na 4 tot 5 behandelafspraken zal duidelijk zijn of u op natuurgerichte therapie reageert en in welke mate. Hiertoe zal in de 4e of 5e behandeling opnieuw een voetreflexkaart worden gemaakt en/of een scenarmeting. Mocht er geen duidelijke verbetering/verandering in het klachtenpatroon en de reflexen/metingen waarneembaar zijn, dan zullen wij u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

De praktijk is aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Hier ben ik geregistreerd als natuurgeneeskundige.
Alle VBAG-natuurgeneeskundigen zijn HBO-gekwalificeerd (HBO-vakopleiding, diploma medische- en psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen en een geldig EHBO-diploma).

Aanvullend verzekerden krijgen hun natuurgeneeskundige behandeling meestal geheel of gedeeltelijk vergoed.

Op de website https://vbag.nl staat een actueel overzicht van vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraars.